Priser

Observera att priserna i tabellen nedanför endast är exempel. Det finns plats att skriva en
rubrik samt en detaljerad beskrivning av tjänsten eller produkten. Om du har tillgång till
E-Butiken kan du istället använda produktblocken. Du kan enkelt skapa en lista med
tjänster och vad de kostar i tabellen.